Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je predstavila ključne nalaze istraživanja o indeksu učinkovitosti pravosuđa u BiH za 2019, a ovo je peta godina zaredom od kada ova agencija ispituje stavove ljudi unutar, ali i izvan sektora.

Nalaz je sačinjen korištenjem tri jedinstvena izvora podataka – anketa građana BiH, potom percepcija sudija i tužilaca o trenutnom stanju u pravosuđu BiH te na osnovu administrativnih podataka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

“Zanimljivo je da i javnost, ali i same sudije i tužitelji, pokazuju pad u poimanju efikasnosti pravosudja u 2019. godini, dok se, nasuprot tome, ukupna vrijednost pokazatelja iz administrativnih podataka VSTV-a povećala u odnosu na prethodnu 2018. godinu”, rekli su iz USAID-a.

Administrativni podaci, naime, pokazuju konstantan rast broja zaposlenih u pravosuđu posljednjih pet godina, kao i stalni rast sudskih budžeta od 2012. godine (165 miliona KM) do 2019. godine (205 miliona KM), što predstavlja ukupni porast od 24 posto. U istom period porasli su i budžeti Tužilaštva za 39 posto, sa 42 miliona KM na 58 miliona KM godišnje.

Sveukupna percepcija javnosti o efikasnosti pravosuđa u 2019. godini i dalje je loša, a procesuiranje predmeta i postupanje u pitanjima povezanim s korupcijom je među najnižim vrijednostima Indeksa.

Vrijednosti pokazatelja povezanih s korupcijom bile su niske tokom svih pet godina istraživanja što ukazuje na loše poimanje javnosti o postupanju pravosuđa u pitanjima korupcije.

U 2019. godini, kao i u godini prije, bilježi se pad većine pokazatelja vezanih za korupciju što pokazuje daljnje razočaranje javnosti radom pravosuđa na korupciji.

Značajno je da su drugu godinu zaredom odgovori i ljudi iz sektora, odnosno sudija i tužilaca, bili negativniji o tome kako se pravosuđe nosi sa slučajevima korupcije. Po mišljenju sudija i tužilaca, najnegativniji pad proteklih pet godina odnosi se na efikasnost imenovanja sudija i tužilaca te utjecaj same korupcije na pravosuđe u BiH.

U biti, efikasnost pravosuđa u BiH nastavlja da stagnira što ukazuje na potrebu za poboljšanjem rada u svim segmentima rada pravosudnog sistema u BiH, posebice rješavanju problema korupcije kao najprioritetnijeg.

“Kada se dozvoli napredak korupcije, zaustavljaju se privatna ulaganja, smanjuje ekonomska djelatnost i povećavaju troškovi poslovanja. To može povećati siromaštvo, ali i dovesti do političke nestabilnosti. Nadalje, korupcija rađa izolaciju i podržava ekstremizam. Izvršna vlast mora osigurati punu posvećenost odgovornih za sprovođenje zakona i rad državnih agencija, prvenstveno prijavljivanjem korupcije i pružanjem podrške tužiocima u istragama“, rekla je Nancy Eslick, direktorica misije USAID-a u BiH.

Američka vlada, putem USAID-a i drugih agencija, pruža neophodnu podršku BiH kako bi se pomoglo pravosuđu u efikasnoj borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala kao ključnih preduslova na putu BiH ka samoodrživosti.