FOTO: RAK BiH

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je danas zvaničan dopis Regulatornoj agenciji za komunikacije i Konkurencijskom vijeću BiH u povodu spornog (ne)prijenosa utakmica Europskog prvenstva u nogometu na programima kablovskih operatera u našoj zemlji, u cilju zaštite bh. građana od diskriminacije koji uredno plaćaju svoje TV pretplate i ugovore sa kablovskim operaterima, te ne smiju biti taoci monopolskog djelovanja.

U dopisu je navedeno: Dana 12.06.2021. godine Bosanska stranka uputila je javni poziv primaocima ovog dopisa kroz svoje javno saopštenje u kojem apeluje na organizovanje zajedničkog sastanka predstavnika TV kuće Nova BH i kablovskih operatera zajedno sa predstavnicima RAK-a i Konkurencijskog vijeća u cilju iznalaženja rješenja za prenos utakmica Europskog prvenstva u fudbalu na kanalima ostalih kablovskih operatera. Jasno je pravo TV kuće Nova BH da prema pravilima slobodnog tržišta otkupi ekskluzivna prava od davaoca sadržaja (UEFA) za prenos sadržaja, no s obzirom da je ograničena dostupnost pomenutog kanala čak i na najvećim kablovskim operaterima zbog uslova koje je kompanija Nova BH postavila prema kablovskim operaterima onda se postavlja pitanje da li je došlo do zloupotrebe dominantnog položaja kojeg kanal Nova BH trenutno ima.

S obzirom na okolnost da je moguće da su predstavnici TV kuće Nova BH prekršili član 4. stav 2. Odluke o definisanju kategorija dominantnog položaja te da je moguće došlo do povrede člana 204. Krivičnog zakona BiH, koji između ostalog propisuje da ko zloupotrebom uticajnog položaja stavi drugo privredno društvo u neravnopravan položaj i ograniči razmjenu usluga može biti kažnjen kaznom zatvora do pet godina, molimo Vas da hitno reagujete i utvrdite da li su uslovi TV kuće Nova BH tržišno nerealni prema kablovskim operaterima te u slučaju da jesu po službenoj dužnosti riješite predmetnu problematiku s obzirom na veliki interes javnosti za praćenje Evropskog prvenstva u nogometu.

Građani ne smiju biti diskriminirani jer većina uredno plaća TV pretplate i kablovske servise pa shodno tome bi bilo svrsishodno da državne institucije svojom hitnom reakcijom i djelovanjem zaštite interese građana kroz provjeru i sprečavanje mogućeg monopolskog djelovanja, te da se obezbijedi prijenos Evropskog prvenstva u nogometu gledaocima svih zainteresovanih kablovskih operatera u BiH.

PRESS BOSS-a