FOTO: Ilustracija

Divljanje huligana na sportskim takmičenjima i na ulicama bh. gradova mora biti opomena svima koji su na odgovornim funkcijama da moraju djelovati efikasno kako bi se spriječila eskalacija nasilja i kako bi se onemogućilo da se sportska takmičenja zloupotrijebe u svrhe dodatne destabilizacije države, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Krivičnim zakonima u BiH adekvatno su tretirane sankcije svih vrsta nasilja, uključujući i navijačko huliganstvo, jer su Krivičnim zakonom FBiH propisane sankcije za krivična djela iz člana 172. Teška tjelesna ozljeda; 173. Lahka tjelesna ozljeda; 174. Učestvovanje u tuči; 190. Sprječavanje ili ometanje javnog okupljanja; 293. Oštećenje tuđe stvari; 323. Izazivanje opće opasnosti; 340. Udruživanje radi činjenja krivičnih djela; 341. Učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo; 358. Sprječavanje službene osobe u vršenju službene radnje; 359. Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti i člana 362. Nasilničko ponašanje. Za većinu navedenih krivičnih djela, a koja se prouzrokuju od strane navijačkih huligana, predviđene su kazne zatvora od minimalno šest mjeseci do deset godina zatvora, te je rješenje sprječavanja divljanja huligana u adekvatnoj primjeni krivičnih zakona u BiH, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.