FOTO: Mirnes Ajanović

Ratnohuškačka retorika vladajućih nacionalističkih i profašističkih stranaka najavama i sponzorisanim reklamama tzv. mirne podjele države sa jedne strane i sa druge nadripatriotske otvorene prijetnje ratom, bez obzira na dogovorenu namjeru skretanja pažnje sa katastrofalne ekonomsko-epidemiološke situacije, direktno je kršenje odredbi Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, što obavezuje Ujedinjene nacije i OHR na hitno djelovanje u cilju zabrane političkog djelovanja svima koji na bilo kakav način ugrožavaju mir i bezbjednost građana BiH, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Visoki predstavnik Valentin Incko ponovo je prespavao sve obaveze i mjere koje je morao poduzeti u cilju sankcionisanja svih koji huškaju građane u rat i ukoliko Incko odmah ne zatraži adekvatno djelovanje Ujedinjenih nacija i ne sankcioniše otvoreno kršenje mirovnog sporazuma, svaki sposoban građanin u BiH, iz oba entiteta i dijaspore, mora biti mobilisan u građanskom otporu i borbi ratom protiv rata i ratnohuškačke retorike – kako bi se odmah smijenio Valentin Incko koji ubitačno šuti na očitu namjeru izazivanja novih ratnih sukoba.

Bosanci i Hercegovci u dijaspori moraju uticati na vlade zemalja u kojima se nalaze, a koje su članice Vijeća za provedbu mira u BiH, u cilju hitne smjene Valentina Incka i postavljanja novog visokog predstavnika koji bi djelovao shodno ovlastima UN-a u cilju očuvanja mira u BiH i sprečavanja bilo kakve najave ratnih sukoba, i koji će kao nekada Pedi Ešdaun uklanjati iz vlasti političku i ratnohuškačku bandu, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.