FOTO: Slađan Ilić, Jasmin Imamović i Nermin Nikšić

Tačno prije tri godine Federalno tužilaštvo dostavilo je na postupanje Kantonalnom tužilaštvu TK krivičnu prijavu protiv Jasmina Imamovića, Slađana Ilića i drugih lica,  prijavljenih da su kao članovi organizovane kriminalne grupe nenamjenski trošili budžetska sredstva za smanjenje posljedica aerozagađenja.

U cilju zaštite zdravlja građana Tuzle Kantonalno tužilaštvo TK mora prestati štititi neprocesuiranjem krivično prijavljena lica koja su odgovorna za nenamjensko trošenje budžetskih sredstava Grada Tuzla namijenjena za smanjenje posljedica aerozagađenja, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, koji je dostavio urgenciju za postupanje zamjeniku glavnog tužitelja Jezdimiru Spasojeviću.

U urgenciji je navedeno da je Federalnom tužilaštvu dostavljena krivična prijava BOSS-a protiv funkcionera SDP-a, na čelu sa Jasminom Imamovićem i Slađanom Ilićem, koji su prema navodima iz prijave kao organizovana kriminalna grupa nenamjenski trošili novčana sredstava iz rada Termoelektrane Tuzla namijenjena za umanjenje posljedica zagađenja zraka, te su prijavljeni za  krivična djela sankcionisana Krivičnim zakonom FBiH, članovima 294. Prijevara, 340. Udruživanje radi činjenja krivičnih djela, 342. Zločinačka organizacija, 383. Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, 387. Nesavjestan rad u službi i 389. Krivotvorenje službene isprave.

Prijavljeni Jasmin Imamović i drugi su direktno ili u suizvršenju krivičnog djela prevarili vijećnike Gradskog vijeća Tuzla, jer su u Obrazloženju Budžeta za 2017. godinu prilikom navođenja odredbi Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana – dodali nepostojeću zakonsku alineju – finansiranje kulture, pa su nenamjenski utrošena budžetska sredstva, na štetu zdravlja građana.

Bezobzirno kašnjenje u krivičnom procesuiranju prijavljenih Jasmina Imamovića, Slađana Ilića i drugih rezultiralo je dodatnim ugrožavanjem zdravlja građana zbog zatrovanog zraka u vrijeme sezone loženja u kućama, a u medijima je prezentirana statistika o velikoj smrtnosti uzrokovanoj zagađenim zrakom, te da je Tuzla najzagađeniji grad u Evropi.

SDP i gradonačelnik Jasmin Imamović nikada nisu dozvolili da se Gradskom vijeću Tuzla dostavi izvještaj o utrošenih oko 30 miliona KM iz sredstava TE Tuzla za smanjenje aerozagađenja, kako bi se utvrdilo koliko je novca nenamjenski utrošeno, niti su prihvatili prijedloge BOSS-a o ubrzanom procesu toplifikacije u cilju znatnog smanjenja aerozagađenja i zaštite zdravlja građana, istakao je Mirnes Ajanović.