FOTO: Ilustracija

Nemoralna odluka Vlade Kantona Sarajevo, odnosno SDP-a, NIP-a i političkog subjekta „Naša stranka“ da se izvrši odabir srbijanskog telekom operatera za mobilnu telefoniju kantonalne Vlade, razotkrila je i skandaloznu javnu tajnu o nezakonitom prisluškivanju  građana, jer je SDA u svojoj reakciji navela da je, citiramo: „Mtelu i srbijanskom telekomu, na ovaj način omogućen potpuni uvid u komunikaciju Vlade Kantona Sarajevo, te će sve u realnom vremenu biti dostupno Beogradu“, završen citat. Dakle, pored činjenice da će budžetski novac Kantona Sarajevo biti uplaćivan u državni budžet Srbije, građane će umjesto domaćih vlasti prisluškivati vlast Srbije, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Vlada Kantona Sarajevo na čelu sa premijerom iz „njihove stranke“ sa političkom platformom da su Srbi ugroženi prevelikim brojem Bošnjaka, nastavlja sa podmuklom antibošnjačkom, antibosanskom i antidržavnom politikom pogodujući državnoj kompaniji iz Srbije da prođu tender, na način da je ranije jedinstven konkurs fiksne i mobilne telefonije manipulatorski podijeljen na dva različita.

Sa druge strane, kompanija BH Telecom mora odmah obezbijediti uslove bolje konkurentnosti na telekomunikacionom tržištu, kako bi se prilagodila apsurdnim propisima o javnim nabavkama koji suštinu izbora usluga svode samo na cijenu, zanemarujući kvalitet usluga i proizvoda. Ovaj domaći provajder mora se moći nositi sa jeftinim alternativama iz inostranstva i mora istovremeno nuditi jeftiniju i kvalitetniju uslugu svim građanima i poslovnim subjektima kako bi opstao na tržištu, a to znači da mora više i bolje raditi te pratiti svjetsko tržište i ponudu i onemogućiti prisluškivanje građana i poslovnih subjekata, upozorio je Mirnes Ajanović.