FOTO: Ilustracija

Bosanska stranka ponovno upozorava da je novo podizanje cijena goriva jasan dokaz opasnog i sramotnog odsustva brige za stanovništvo od strane vlasti jer se cijene goriva odražavaju na poskupljenja svih osnovnih životnih proizvoda i usluga. Kada se uzme u obzir da su u cijenu goriva uvrštene već dvije akcize za održavanje i izgradnju puteva i autocesta, a koji se očigledno ne grade, apsolutno je bahato dozvoljanje tržišnih divljanja od strane pasivne vlasti.

Nedopustivo je zanemarivanje upozorenja i Saveza samostalnih sindikata BiH da slijedi dodatna serija poskupljenja svih osnovnih životnih namirnica koje građani finansijski neće moći izdržati. Državni organi svih nivoa vlasti moraju odmah na svim nivoima uspostaviti koordinirani odgovor na predstojeću krizu jer u protivnom iznova pokazuju da im država služi samo kao kasa, a da su građani prepušteni sami sebi što će sigurno rezultirati odgovorom građana kakav pamtimo iz februara 2014. godine, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.