FOTO: Koordinaciono tijelo BiH u ranijem sazivu

Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje nije se sastalo od decembra prošle godine. Potvrđeno je to za Klix.ba na upit da li ovo tijelo, koje se na početku pandemije bavilo pitanjima zaštite od koronavirusa, uopće više postoji i čime se bavi.

Kažu da je u fazi formiranje ovog tijela u novom sazivu. Kako objašnjavaju, postupak je u toku i očekuju da će se odluka ubrzo naći na dnevnom redu Vijeća ministara BiH.”Formiranje u novom sazivu je nužno zato što u njegovom prethodnom sazivu tokom 2020.godine nedostaje toliko članova, uključujući predsjedavajućeg, da nije moguće postići kvorum broja prisutnih članova za održavanje sjednice u kapacitetu odlučivanja i koordinacije, te mora uslijediti nova odluka. Dobijeni su svi prijedlozi za imenovanja i čekamo da se Prijedlog odluke što prije nađe na razmatranju i usvajanju, kazali su nam iz Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje.

Zbog toga, kako kažu, od decembra 2020.godine nisu održavane sjednice.

Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje je stručno operativno tijelo Vijeća ministara BiH za koordinaciju poslova zaštite i spašavanja. Sastoji se od 21 člana, i to: devet iz Vijeća ministara BiH (svih ministarstva), po pet iz vlada entiteta i dva iz Vlade Brčko distrikta BiH. Tijelo se može dopuniti pozvanim članovima, bez prava glasanja, za podršku u davanju prijedloga za odluke i zaključke za koje redovni sastav treba stručnu pomoć.

“Članovi su različitih nivoa, uglavnom nivoa pomoćnika ministara, pomoćnika direktora ministarstava i organa uprave, a predsjedavajući je uvijek iz Ministarstva sigurnosti BiH. Po Prijedlogu odluke o novom sazivu ovog tijela predsjedavajući je zamjenik ministra sigurnosti, a zamjenik je zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH”, objasnili su iz Koordinacionog tijela.

Podsjetimo, u drugoj polovini marta prošle godine Koordinaciono tijelo održalo je nekoliko sjednica na kojima je razmatralo situaciju i mjere na suzbijanju koronavirusa u BiH.

Međutim, na kraju tog mjeseca tadašnji ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić, koji je bio i na čelu Koordinacionog tijela, povukao se s te funkcije. Smatrao je da na čelu tog tijela treba biti neko iz medicinske struke – infektolog, epidemiolog ili, kako je rekao, neki vrsni menadžer iz zdravsta. Tada je rekao i kako ne želi imati dodira s donacijama.

Funkciju predsjedavajućeg Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje potom je preuzeo dotadašnji zamjenik predsjedavajućeg Aleksandar Mandić, a javnost je nakon toga sve manje obavještavana o njihovim aktivnostima.