FOTO: Elzina Pirić

Nakon saopštenja direktora RMU „Banovići“ Fadila Kudumovića, na isto je odgovorila poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta  FBiH  Elzina Pirić, čije saopćenje prenosimo u cjelosti:

Iako mi moj stepen obrazovanja i društveni položaj ograničavaju korištenje termina ulice kojima se koristio V.D. direktor Kudumović, uz prethodno izvinjenje javnosti, moraću koristiti isti vokabular da bih čitaocima bilo jasnije.

V.D. direktor RMU „Banovići“ d.d. Banovići Fadil Kudumović LAŽE:

  •  Da sam iznosila dezinformacije u Federalnom parlamentu FBiH jer je činjenica da je požar koji je izbio u Podzemnoj eksploataciji (jama Omazići) 28.03.2021.godine htio, u najmanju ruku, biti zataškan i sakriven od javnosti jer isti nije prijavljen na propisan način i u propisanim rokovima, nego je isti prijavljen tek kad je eskaliralo stanje te dovelo do opasnosti po zdravlje stanovnike Mjesne zajednice Grad III.
  • Kudmović takođe laže o visini štete, jer odgovorno tvrdim, da se već prema sada dostupnim informacijama o oštećenoj opremi, platama radnika i ne ostvarenoj proizvodnji može govoriti o milionskoj šteti u ovom kolektivu, što naravno svi kao radnici sa tugom doživljavamo jer od toga zavisi egzistencija naših porodica, opstanak ovog kolektiva i cjelokupne lokalne zajednice, što je bio i osnovni razlog mog obraćanja da bi se predstavnici resornog ministarstva i Vlade F BiH kao predstavnici većinskog kapitala uključili u rješavanje nastale situacije kako bi se napravila što manja šteta po ovaj, do dolaska Kudumovićeve nestručne uprave, najprofitabilniji rudarski kolektiv.
  • Kudumović bez imalo stida, koji bi trebao imati ukoliko posjeduje i jednu ljudsku osobinu, laže o mom navodnom „fiktivnom“ bolovanju iako zna da sam imala izuzetno tešku operaciju u Turskoj te da mi je zakazana kontrola tek za šest mjeseci, što je imenovanom jasno, shodno uvidu u ljekarsku dokumentaciju koju je lično pregledao u JU DZ Banovići što je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, što naravno nije jedini zakon koji Kudumović u toku svog direktorovanja krši.
  •  Kudumović takođe laže da je moja plaća 2700 KM jer je ona daleko manja što se može provjeriti putem Obračunske službe preduzeća.
  • Kudumović takođe ne želi iznijeti javnosti da je ponovo zahvaljujući udaljenju stručnih kadrova i pogrešnom pristupu sanaciji požara izbio novi požar u jami Omazići te da će ovaj proizvodni pogon još veoma dugo biti izvan procesa proizvodnje.

Saopćenje za javnost V.D. direktora Kudumovića mogu shvatiti kao strah od odgovornosti za sve ono što je učinio u proteklih godinu dana, što će u konačnici dovesti do „umiranja“ jedne općine ali ne mogu prihvatiti činjenicu da se gubljenjem „tla pod nogama“ gube osnovne morale i ljudske osobine te pokušava obmanuti javnost od koje se u vrlo kratkom vremenskom periodu ne će moći sakriti istina o tome kako je Kudumović kao osoba koja neispunjava uslove za funkciju direktora RMU „Banovići“ svojim nestručnim radom i neznanjem doveo, za samo godinu dana, ovaj kolektiv na rub propasti.

Ovom prilikom poručujem Kudumoviću da ću se i dalje svim sredstvima i kroz sve institucije boriti za opstanak i razvoj ovog kolektiva, za očuvanje svakog radnog mjesta i za opstanak lokalne zajednice u cjelini, te da me njegova zloupotreba položaja, vaninstitucionalni pritisci i svako neljudsko ponašanje neće natjerati da ostanam nijema na uništenje onoga što su generacije prije njega stvorile – navodi se u saopštenju.