FOTO: Vjekoslav Bevanda i Zoran Tegeltija
Kako saznajemo, uvjet od kojeg bježi Vijeće ministara BiH je onaj koji obuhvata objavljivanje podataka o subjektima koji su dobijali, ali će i dobijati pomoć kroz korona-mjere.

“Objavljivanje, na tromjesečnoj osnovi, detaljnih informacija o usvajanju i provedbi hitnih mjera podrške tokom koronavirusa, uključujući iznose pomoći po kategoriji korisnika, identitet i iznos alociran na 50 najvećih korisnika pomoći, kao i uvjete i kriterije alokacije podrške, u skladu s državnim propisima o tajnosti“, jasno je naznačeno u uvjetima potpisanog memoranduma u dijelu “Dobro upravljanje i borba protiv korupcije”.

Kako se tumači, ovaj uvjet odnosi se na već ranije potrošena sredstva, ali i na redovno izvještavanje u narednom periodu.

Evropska komisija traži od naših vlasti i predočavanje amandmana na trenutni Zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VTSV) Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, u smislu uspostavljanja sistema provjere sadržaja imovinskih kartona sudaca i tužilaca te članova VSTV-a.

Kod podrške ekonomskom oporavku EU od naših vlasti traži smanjenje poreznog klina u oporezivanju rada za zaposlenike koji primaju male plaće, uz povećanje plaća nakon oporezivanja kroz amandmane na Zakon o porezu na dohodak i Zakon o socijalnim doprinosima u FBiH, čiji je cilj i povećanje stepena usklađenosti između dva entiteta.

Bosna i Hercegovina zadužila se kod Evropske unije za 250 miliona eura makrofinansijske pomoći, a detalji tog sporazuma zaključenog posljednjeg dana prošle godine ostali su skriveni široj javnosti. Uvjete je objavio portal Klix.ba, a u njima je sadržan samo dio onoga što se predviđalo te se može zaključiti da je kreditor jednim dijelom popustio Vijeću ministara BiH.