Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija održao je danas, putem video-linka, 5. sjednicu Fiskalnog vijeća BiH na kojoj je razmatrano Pismo namjere s MMF-om, kojim BiH traži sklapanje novog aranžmana sa ovom finansijskom institucijom.

Na sjednici, kojoj su prisustvovali i predstavnici MMF-a, nije postignuta saglasnost o tekstu Pisma namjere.

Fiskalno vijeće BiH je zaključilo da do kraja sedmice budu održane dodatne konsultacije između entiteta, Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća i MMF-a o ključnim pitanjima u vezi sa Pismom namjere.

Naredna sjednica Fiskalnog vijeća BiH sazvana je za petak, 11. decembar 2020. godine.

Vijeće ministra započelo je pregovore s MMF-om oko zaduživanja naše zemlje za novih 1,5 milijardi KM. Do tih sredstava trebat će zadovoljiti serije uvjeta međunarodnog kreditora, ali i brojne prepreke koje iniciraju podjele i neslaganja unutar BiH.