Organi Platforme za progres su uputili zahtjev, zajedno sa prikupljenim dokazima, za pokretanje postupka pred Sudom časti zbog osnovane sumnje da su njihovi kandidati u Gradačcu prilikom
vođenja kampanje, koristili nedozvoljene metode kako bi osvojili glasove.

“Platforma za progres je pokret koji vjeruje da je integritet izbornog procesa od ključne važnosti za promjene i demokratsku politiku u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti njegovo narušavanje, makar
ono dolazilo i od njenih članova”, saopćili su iz stranke.