Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona bilježi povećanje broja zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata, a kao razlog je naveden dolazak bh. dijaspore koja godišnji odmor u našoj zemlji koristi i za rješavanje administrativnih obaveza.

Prema tvrdnjama čitatelja portala Klix.ba, ali i predstavnika osiguravajućih kuća koje djeluju u Tuzlanskom kantonu, u proteklom periodu veliki broj građana našao se u nezgodnoj situaciji prilikom registracije motornih vozila.

Kako tvrde, stvari “zapinju” u administraciji, s obzirom na to da za završetak procedure u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona čekaju duži vremenski period, što je u pojedinim slučajevima dovelo i do prolongiranja odlaska na godišnji odmor, ali i isteka uvjerenja o tehničkom pregledu vozila.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kažu da imaju razumijevanja za probleme i kontinuirano provode aktivnosti na smanjenju roka za postupanje po zahtjevu za registraciju motornih vozila, za koju tvrde da bude završena za maksimalno 10 dana, a ne više od 30 kako to navode čitatelji i zaposlenici osiguravajućih kuća.

Kako su nam kazali iz MUP-a TK, odsjeci za administraciju, kao organizacione jedinice ministarstva, provode upravni postupak rješavanja zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata i registracije motornih vozila.

“Pravilnikom o registraciji motornih vozila nisu propisani rokovi rješavanja zahtjeva stranaka, a po Zakonu o upravnom postupku prvostepeni organ dužan je riješiti zahtjev stranaka najkasnije u roku od 30, odnosno 15 dana kada se upravna stvar koja je predmet postupka može riješiti u skraćenom postupku”, kazali su za Klix.ba iz MUP-a TK.

U cilju efikasnosti rada Odsjeka za administraciju Tuzla, Ministarstvo unutrašnjih poslova TK poduzelo je određene aktivnosti na proširenju kapaciteta postojeće šalter sale za izdavanje ličnih dokumenata, u sklopu ministarstva, na način da se referat za provođenje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima izmjesti u posebnu šalter salu.

“MUP TK donio je odluku o preraspodjeli početka i završetka radnog vremena na način da se radno vrijeme šalter sale Odsjeka za administraciju Tuzla organizuje u dvije smjene kako bi se pružila mogućnost strankama da ostvare svoja prava i kako bi se smanjile gužve na šalterima za podnošenje zahtjeva”, ističu iz MUP-a TK.

Kako su nam potvrdili, u periodu jula i augusta na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata, ove godine je znatno povećan broj zahtjeva za njihovo izdavanje. Razlog za to iz MUP-a TK vide u činjenici da je veliki broj bh. državljana došao iz inozemstva radi izdavanja ličnih dokumenata, a koje ranije nisu vadili, imajući u vidu pandemiju izazvanu koronavirusom.

“Napominjemo da uprkos svim problemima sa kojima se susreće, MUP TK i Odsjek za administraciju Tuzla, zahtjeve fizičkih lica za registraciju motornih vozila rješavaju u zakonskom roku, tako da navodi stranaka da se zahtjevi rješavaju u roku dužem od 30 dana nisu tačni. Napominjemo da se zahtjevi pravnih lica za registraciju motornih vozila rješavaju prioritetno, kako ne bi došlo do eventualnog gubitka poslovanja pravnih lica na koje je mogao utjecati rok rješavanja zahtjeva za registraciju motornih vozila. Također, svaki zahtjev stranke na koji je ona ukazala da je hitan, poput bolesti, godišnjeg odmora i slično se rješava odmah”, tvrde iz MUP-a TK.

Kada je riječ o proceduri podnošenja zahtjeva za registraciju vozila, nadležni pojašnjavaju da se to može učiniti 30 dana prije isteka registracije i prije isteka tehničkog pregleda vozila koji važi isto toliko dana.

“Međutim, prisutna je pojava da stranke i osiguravajuća društva podnesu zahtjev za registraciju motornog vozila jedan dan pred istek registracije i pred istek tehničkog pregleda, ali u tim situacijama, ukoliko se ukaže na činjenicu da ističe tehnički pregled vozila, zahtjevi se rješavaju odmah”, naglašavaju iz MUP-a TK.

U Odsjeku za administraciju Tuzla zahtjevi za registraciju motornih vozila se primaju u radnom vremenu od 7:30 do 19 sati. Dnevno se, kako su nam kazali nadležni, u prosjeku zaprimi između 200 i 300 zahtjeva koji se trenutno rješavaju u roku od maksimalno deset dana.