Gradska izborna komisija Tuzla je, za provođenje Lokalnih izbora 2020. godine, odredila 159 redovnih biračkih mjesta koja će se, osim u prostorijama mjesnih zajednica, čitaonica i društvenih domova, nalaziti u prostorijama osnovnih i srednjih škola na području grada Tuzle, prostorijama Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju Tuzla i u dva vrtića JU „Naše dijete“ Tuzla.

“Za određivanje biračkih mjesta u ovim ustanovama, Gradska izborna komisija Tuzla je dobila saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, uz obavezu da se, nakon okončanja izbornih aktivnosti, izvrši dezinfekcija prostorija u kojima će se nalaziti biračka mjesta. Gradska izborna komisija Tuzla će, uz organizacijsku i finansijsku podršku Gradskog štaba civilne zaštite, izvršiti dezinfekciju svih prostorija mjesnih zajednica, čitaonica i društvenih domova, prostorija osnovnih i srednjih škola, prostorija Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju Tuzla i prostore dva vrtića JU „Naše dijete“ Tuzla.

Dezinfekciju će, odmah po završetku korištenja od strane biračkih odbora, a najkasnije do kraja naredne sedmice, izvršiti JP Gradska veterinarska stanica Tuzla. S obzirom da će se, prema odluci Ministarstva obrazovanja i nauke TK, nastava u osnovnim i srednjim školama u narednoj sedmici odvijati online, prioritet u provođenju dezinfekcije će imati prostori u vrtićima i u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju Tuzla.

Gradska izborna komisija Tuzla u potpunosti razumije bojazan roditelja i javnosti, međutim, svi smo ulažili maksimalne napore da u uslovima epidemije COVID -19 poduzmemo sve potrebne mjere i aktivnosti u cilju provođenja svih preporučenih higijensko-epidemioloških mjera i sprečavanja pojave i širenja virusa i u cilju zaštite života i zdravlja kako svih učesnika u izbornim aktivnostima tako i svih naših građana, prvenstveno djece i učenika koji će, nakon okončanja izbornih aktivnosti, ući u čiste i potpuno dezinfikovane učionice.” navodi se u sopštenju Gradske izborne komisije Tuzla.