“Od navedenog broja, u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska državne granice evidentirano je 1.163 osoba. Najveći broj predstavljaju osobe otkrivene u pokušaju nezakonitog prelaska državne granice van graničnih prijelaza (973), dok je na graničnim prijelazima otkriveno je 190 migranta”, navodi za Srnu načelnik ove kancelarije Pero Milivojević.

On ističe da je 357 osoba “odvraćeno od ulaska u BiH” sa područja Srbije u graničnom pojasu, gdje granica ide rijekom Drinom, što je u poređenju sa 2019. godinom, napominje Milivojević, smanjenje od 61,5 posto.

Kada je riječ o Hrvatskoj, iz te zemlje “odvraćeno je od ulaska” u BiH 37 osoba na području Brčkog, koje je interesantno migrantima zbog blizine granice na tromeđi Hrvatske, Srbije i BiH.

Kada je riječ o izlazu iz BiH, zabilježena su dešavanja na području djelovanja jedinica granične policije Brod i Orašje – u pokušaji nezakonitog prelaska državne granice na izlazu iz BiH zaustavljno je 579 osoba.

“Riječ je o migrantima koji su već prethodno kontrolirani u BiH i koji su, uglavnom, imali važeće potvrde o izraženoj namjeri za podnošenje zahtjeva za azil u BiH. Zabilježen je veći broj slučajeva pokušaja nezakonitog izlaska iz BiH skrivanjem migranata u tovarnom prostoru teretnih motornih vozila, kao i slučajevi korištenja tuđih ili falsifikovanih putnih isprava”, naglašava Milivojević.

Najveći broj migranata otkrivenih u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska granice bili su državljani Iraka, Maroka, Pakistana, Afganistana, Irana, Alžira, Palestinske uprave i Bangladeša, čija državljanstva čine 75,36 posto od ukupnog broja evidentiranih migranata.

Trenutno svi pokazatelji (statistički, stanje na granici, operativna saznanja) ukazuju da područje djelovanja Terenske kancelarije “Sjeveroistok” Bijeljina nije izloženo masovnom prilivu migranata na ulazu u BiH.

Terenska kancelarija “Sjeveroistok” Bijeljina, s ciljem adekvatnog odgovora na trenutnu migrantsku krizu u regionu, ima zadatak da redovno prati stanje na granici sa Srbijom, ali isto tako na granici sa Hrvatskom s ciljem identifikovanja mjesta pogodnih za ilegalan prelazak granice lica koja se dovode u vezu sa ilegalnim prebacivanjem migranata.

“Najveći dio mjera preduzima se u zoni odgovornosti Jedinice granične policije Bijeljina, te, pored pojačanog prisustva policijskih službenika, obuhvata i pojačano korištenje specijalizovane opreme i uređaja”, precizira načelnik Terenske kancelarije “Sjeveroistok”.

Milivojević napominje da, budući da masovni dolazak migranata ima određene sigurnosne rizike, ova kancelarija sprovodi kontinuiranu saradnju sa Službom za poslove sa strancima, Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) RS, Policijom Brčko distrikta i MUP-om Posavskog kantona.

Zbog vremenskih uslova, odnosno trenutnog zimskog perioda, može se očekivati manje kretanje migranata ka krajnjoj destinaciji.