Impressum

 

Impressum (od latinskog Impresum, “impresioniran, urezan, utisnut”) jeste pojam, odnosno izraz koji se odnosi na zakonski propisanu izjavu o vlasništvu i autorstvu. To se može odnositi na dokumenta, knjige, novine, časopise  web stranice  i poslovnu korespondenciju i sl.

Dakle, impressum podrazumijeva navođenje svih neophodnih podataka o osobama odgovornima za sadržaj određene publikacije, pa tako impressum najčešće sadrži: ime autora, ime izdavača, vlasnika autorskih prava, broj primjeraka i godinu i mjesto izdavanja, ili i neke druge podatke koji mogu biti značajni onima koji čitaju publikaciju.

Obaveza navođenja Impressuma

Obaveza navođenja Impressuma je prvi puta ustanovljena u printanim medijima, a definisana je zakonom Velike Britanije “ Printer's Imprint Act 1961” koji je izmijenio i dopunio raniji Zakon o ukidanju novina, tiskara i čitaonica iz 1869. godine. Odlučeno je da svaki tiskar mora staviti svoje ime i adresu na prvi ili zadnji list svakog papira ili knjige koje tiskaju ili mu prijeti kazna do 50 funti po primjerku.

Kasnije su zakonsku obavezu navođenja Impressuma preuzele i druge zemlje.

Što se tiče Bosne i Hercegovine, ne postoji zakonska obaveza navođenja impressuma za medije u vidu web portala, niti regulatorno tijelo nadležno da uređuje pitanje web medija (za elektronske medije, televiziju i radio nadležan je RAK /Regulatorna agencija za komunikacije/, za printane medije je nadležno Vijeće za štampu).

No, izostanak detaljnih podataka u Impressumu Tuzlanske Republike nije u samoj činjenici nepostojanja zakonske obaveze, već u činjenici da je Bosna i Hercegovina zemlja sa slabom vladavinom ljudskih prava i medijskih sloboda. Rezultat toga je da su mediji i novinari zbog kritikovanja vlasti izloženi političkim osvetama i progonima. To je glavni razlog zašto na Tuzlanskoj Republici nedostaju svi podaci za impressum – da bi zaštitili novinare od moguće odmazde (ne)pravne države kojom nesporno vlada sprega između pravosuđa i politike.

Legalitet i legitimitet

Kada Bosna i Hercegovina postane pravna država koja odgovornost za stanje u državi prestane tražiti u medijima i novinarima, tada ćemo sa zadovoljstvom navesti imena  i prezimena svih koji uređuju Tuzlansku Republiku.

Tuzlanska Republika svoj legalitet i legitimitet zasniva na Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, koja ima supremaciju nad svakim ustavom i domaćim zakonodavstvima zemalja potpisnica Deklaracije, a gdje se kaže:

Član 19.

Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu zadržavanja mišljenja bez vanjskih pritisaka te slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg sredstva javnog priopćavanja i bez obzira na granice.

 

Uredništvo