Željko Bakalar, predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) je u razgovoru za Klix.ba kazao mobilne timove formiraju gradske i općinske izborne komisije i njihov broj će zavisiti od broja ljudi koji se nalaze u samoizolaciji.

“Kada je mijenjan Pravilnik CIK je propisao da se u svakoj izbornoj jedinici formira najmanje jedan, a ako bude potrebe i više mobilnih timova. Propisano je i da se radi aktivna registracija birača koji su u izolaciji jer su zaraženi ili sumnjaju na to. Svaki taj birač podnosi zahtjev općinskoj izbornoj komisiji i uz njega prilaže Rješenje o samoizolaciji da ne bi bilo prevara. U slučaju da nemaju u tom trenutku potvrdu ili rješenje, onda će nadležni tražiti njihove podatke na spiskovima gdje su već evidentirani da se nalaze u izolaciji”, pojasnio je Bakalar.

Zahtjev se općinskoj komisiji šalje putem e-maila, faxa, telefonskim putem ili angažovanjem osobe koja će u ime zaraženog ili osobe u izolaciji doći i prijaviti je za glasanje u općinskoj izbornoj komisiji.

Svaka općina u gradu u kojem živite ima svoju izbornu komisiju i podaci o e-mailu i kontaktu se mogu naći na web stranicama općine.

Međutim, u ovom procesu postoji problem koliko su ti podaci o građanima u izolaciji aktuelni. Kako je kazao Bakalar, rješenja o samoizolaciji izdaju glavni sanitarni inspektori, ali kako tvrdi, taj proces nije toliko ažuran.

Ima slučajeva da ljudi skoro izađu iz samoizolacije, a tek tada dobiju rješenje. Zbog toga smo poslali upite entitetskim i kantonalnim ministarstvima zdravlja i zavodima za javno zdravstvo da nas upute na one koji rade ažurne evidencije. Na taj način ćemo pokušati uvezati općinske izborne komisije i te nadležne službe koje vrše evidenciju koje bi trebale dostavljati spiskove na kojima bi se mogli naći oni građani koji još čekaju zahtjev o samoizolaciji, ali vode se da su u njoj”, kazao je Bakalar.

Naglasio je da će se tri dana pred održavanje izbora okvirno napraviti plan o broju mobilnih timova, međutim, kako je dodao, činjenica je da će biti ljudi koji će se zaraziti i do dana izbora.

“Zbog toga smo se dogovorili do se dana izbora do 9:00 sati ujutro može svako javiti i onda ćemo te podatke komparirati sa spiskovima koji će svakoj općini u gradu dostaviti nadležni (Institut za javno zdravstvo, MUP-ovi, Dom zdravlja). Međutim, postoji još jedan problem, a to je što pojedine općinske izborne komisije ne mogu naći dovoljan broj ljudi koji žele da budu u mobilnim timovima. Mi smo obavijestili da bi bilo poželjno da u njima bude barem jedan medicinski radnik među tri člana mobilnog tima. Procjene o broju mobilnih timova zavisit će i od broja zaraženih, ali i od broja izoliranih koji su podnijeli zahtjev. Ukoliko imate 1.000 ljudi u izolaciji ne mora značiti da će svi oni uputiti zahtjev za glasanje”, naveo je Bakalar.

Bakalar je pojasnio i sam proces glasanja ljudi u izolaciji, navodeći da mobilni timovi neće ulaziti u kuću. Kako je dodao, u slučaju da je osoba zaražena, onda će se izvršiti kombinacija mobilnog tima i pomoć druge osobe poput komšije, prijatelja ili člana porodice.

“Taj posrednik (pod određenom zaštitom koju će imati) će unijeti materijal biraču u izolaciji da glasa i iznijet ga mobilnom timu uz uvid lične karte i svoje i osobe koja je glasala. A ako je izdata samo mjera samoizolacije bez potvrđene zaraze, onda će taj birač moći izaći na vrata s maskom i obaviti istu proceduru”, istakao je naš sagovornik.

Kada je riječ o zaštitnoj opremi, Bakalar je kazao da ona nije nabavljena u svim općinama naglašavajući da je neophodna za mobilne timove s obzirom na to da će obilaziti zaražene i potencijalno zaražene osobe.

Nisu sve općine nabavile zaštitnu opremu i ta procedura još traje. Većina gradskih općina u Sarajevu je odgovorila pozitivno ovom zadatku, Općina Novo Sarajevo je prvo odgovorila negativno pa smo dobili usmena obećanja da će se snaći”, zaključio je Bakalar.