Cijena zaduživanja uvijek odražava rizik, kaže ekonomski analitičar Damir Bećirović.

“U principu, cijena zaduživanja svake zemlje se formira na osnovu njenog kreditnog rejtinga. Dobro je za našu zemlju da i u ovoj krizi imamo stabilan kreditni rejting (Moody's B3 i S&P B), što je svakako povoljno za naše daljnje zaduživanje i na međunarodnom i na domaćem tržištu, a koje je, čini se, neminovno”, kaže on.

Mi živimo u vremenu jeftinog novca, dodaje, EU je na krizu odgovorila na način da će emitovati 980 milijardi eura duga, pri čemu su prinosi na obveznice negativni, pa čak i za države poput Italije, koje su i prije ove krize imale izražene finansijske i strukturne probleme.

“Mi ćemo se zaduživati tamo gdje najlakše možemo, uglavnom preko MMF-a i domaćeg tržišta kapitala. U ovom drugom slučaju možda u narednoj godini bude i problema, ukoliko kriza značajnije pogodi likvidnost bankarskog sektora kao ključnog kupca vladinih trezorskih zapisa i obveznica. Dakle nije danas problem u cijeni zaduživanja, veći je problem namjena tih sredstava”, smatra on.

Cilj zaduživanja je kod nas popunjavanje budžetskih rupa, dodaje, a ne razvoj.

“Mi nismo prezadužena država, pogotovo FBiH koja je u povoljnijoj situaciji u odnosu na RS, ali ako ćemo se već zaduživati, onda je bitno da sredstva usmjeravamo u razvoj infrastrukture koja može generisati ekonomski rast. Pod infrastrukturom ne mislim samo na puteve, mostove i komunikacije, nego i na institucionalnu infrastrukturu čiji razvoj zahtijeva korjenitu reformu u smislu efikasnosti”, zaključio je Bećirović.

Cijena zaduživanja od 330 miliona eura koje je na početku pandemije naša zemlja uzela kod MMF-a je poznata.

“Grace period je 39 mjeseci, kamatna stopa je 1,05 posto. Tri i po godine nećemo vraćati ratu, vraćat ćemo samo kamatu. Onda u godinu i po moramo vratiti cijeli kredit”, kazala je jednom prilikom Jelka Milićević, federalna ministrica finansija.

Poznato je i kako Vijeće ministara BiH namjerava od MMF-a posuditi velikih 1,5 milijardu KM.