Zastupnički dom

Zlatan Begić (Demokratska fronta) za prijevoz je naplatio 1.182 KM, a za odvojeni život 2.404 KM, njegov stranački kolega Vlatko Glavaš 1.182 KM za prijevoz i 2.431 KM za odvojeni život, dok je Enver Bijedić (SDBiH) na ime naknada za prijevoz dobio 1.276 KM te 2.404 KM za odvojeni život.

Na račun Zukana Heleza (SDP) uplaćeno je 1.332 KM za prijevoz, 2.417 KM za odvojeni život i 2.637 KM kao “jednokratna pomoć”. Saša Magazinović (SDP) je na ime naknade za prijevoz naplatio 575 KM. Mirjana Marinković-Lepić (Naša stranka) naplatila je odvojeni život u iznosu od 2.431 KM.

Šemsudin Mehmedović (SDA) dobio je 1.650 KM za prijevoz i 2.359 KM za odvojeni život, a Adil Osmanović (SDA) 475 KM kao naknadu za rad u parlamentarnim grupama.

Darijana Filipović (HDZ BiH) je naplatila 1.534 KM na osnovu naknade za prijevoz te 2.386 KM za odvojeni život, Predrag Kožul (HDZ BiH) 1.464 KM za prijevoz i 2.341 KM za odvojeni život, dok je odvojeni život Borjane Krišto (HDZ BiH) građane koštao 2.265 KM. Miji Matanoviću (HDZ BiH) uplaćeno je 1.929 KM za prijevoz, 2.431 KM za odvojeni život te 475 KM kao naknada za rad u radnim grupama.

Jakov Galić (SP) dobio je otpremninu u iznosu od 14.498 KM, a Mira Pekić (PDP) 2.405 KM za odvojeni život.

Snježana Novaković-Bursać (SNSD) za odvojeni život naplatila je 2.299 KM, Obren Petrović (SNSD) 1.667 KM za prijevoz, 2.351 KM za odvojeni život i 951 KM kao naknadu za rad u parlamentarnim grupama, Lazar Prodanović (SNSD) 2.392 KM za prijevoz te Sanja Vulić (SNSD) 1.362 KM za prijevoz i 2.288 KM za odvojeni život.

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske koji je u Zastupnički dom izabran sa kompezacijske liste SNSD-a, naplatio je 2.389 KM za prijevoz i 2.392 KM za odvojeni život.

Dom naroda

Nikola Špirić (SNSD) naplatio je 2.198 KM za odvojeni život i 951 KM za rad u parlamentarnim grupama.

Denis Bećirović (SDP) naplatio je naknade za prijevoz u iznosu od 1.182 KM, Amir Fazlić (SDA) 1.836 KM za prijevoz i 2.404 KM za odvojeni život, Munib Jusufović (SBB) 1.622 KM za prijevoz i 2.300 KM za odvojeni život, a Asim Sarajlić (SDA) 951 KM kao naknadu za rad u parlamentarnim grupama.

Zlatko Miletić dobio je jednokratnu pomoć u iznosu od 2.637 KM.

Predsjednik HDZ-a BiH i dopredsjedavajući Doma naroda Dragan Čović je na ime odvojenog života naplatio 1.895 KM. Lidija Bradara (HDZBiH) je naplatila 1.906 KM za prijevoz, dok je na ime naknada za rad u parlamentarnim grupama dobila 951 KM. Njena stranačka kolegica Marina Pendeš je dobila 841 KM za prijevoz i 2.417 KM za odvojeni život, Bariši Čolaku je uplaćeno 2.417 KM za odvojeni život.