FOTO: Mirnes Ajanović

Predsjednik BOSS – Bosanske stranke Mirnes Ajanović informiše građane da nemaju razloga za zabrinutost jer u BiH nije zabilježen porast radijacije zbog ratnih sukoba i oko nuklearnih elektrana u Ukrajini, a da bh. univerzitetski stručnjaci vršenje kontinuirano praćenje radioaktivnosti.

Nakon zahtjeva brojnih građana koji su se obratili predsjedniku BOSS-a Mirnesu Ajanoviću tražeći informaciju o tome da li je došlo do porasta stepena radijacije na teritoriju BiH, a nakon sukoba u Ukrajini, te kako se zaštiti ako dođe do povećanja radijacije, BOSS je podsredstvom Narodnog kriznog štaba BiH zatražio odgovore od stručnih i ovlaštenih lica u BiH. Kontaktiran je Veterinarski fakultet u Sarajevu, koji ima laboratoriju za kontrolu radioaktivnosti, kako bi se dobili odgovori od najrelevantnijih stručnjaka u ovoj oblasti i dobijene su informacije da u proteklom periodu nije bilo ispada i da građani nemaju razloga za zabrinutost, te da se kontinuirano prati stanje radioaktivnosti u državi.

U cilju adekvatnog informisanja javnosti zatraženi su odgovori na sljedeća pitanja:

  1. Da li se redovno mjeri stepen radijacije na teritoriju BiH? Ko radi mjerenje, koliko često i ko je dužan obavijestiti građane o rezultatima mjerenja?
  2. Koji stepen radijacije se smatra gornjom dozvoljenom granicom?
  3. Koji su mogući simptomi kod ljudi i životinja u slučaju izloženosti visokom stepenu radijacije u odnosu na vrijeme izloženosti (šta se smatra kratkotrajnim, a šta se smatra dugotrajnim izlaganjem)?
  4. Kako postupiti prema osobi koja je bila izložena radijaciji? Da li je takva osoba izvor radijacije za okolinu i koja je eventualna terapija?
  5. Da li se smije konzumirati hrana koja je bila izložena radioaktivnim padavinama i kao dekontaminirati takve namirnice?
  6. Da li je na teritoriji BiH zabilježen porast stepena radijacije od 24.02.2022. godine pa do dana slanja ovog email?

Svi potrebni odgovori dobijeni su od prof. dr. Nežada Gradaščevića, šefa laboratorije za kontrolu radioaktivnosti Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a prezentiraju se u videu Narodnog kriznog štaba BiH iz priloga.