FOTO: mašina za pakovanje cigara

Ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH – Regionalnog centra Banja Luka u saradnji sa carinskim organima Republike Hrvatske izvršili su privremeno oduzmanje robe – mašina za pakovanje cigareta.

Ukupna tržišna vrijednost privremeno oduzete robe procjenjuje se na iznos cca 100.000 KM, saopćili su iz UIO.

Pomenuta roba oduzeta je jer su prilikom postupka carinjenja, na Carinskoj ispostavi Bosanska Gradiška, u podnesenim ispravama naznačeni netačni podaci sa namjerom plaćanja uvoznih dažbina u manjem iznosu.

Protiv počinilaca opisanih nezakonitosti biće pokrenuti odgovarajući postupci pred nadležnim sudovima.