Osamnaest (18) poslanika u Skupštini TK glasalo je za smjenu aktuelnog rukovodstva Skupstine dok je sedamnaest (17) bilo protiv, javlja RTV Slon.

Međutim, prije samog glasanja za smjenu potegnuto je pitanje vitalnog nacionalnog interesa.

Naime, predsjedavajući Žarko Vujović i Boris Krešić smatraju da prva tačka dnevnog reda povređuje vitalni nacionalni interes. Potom su klubovi Hrvata i Srba glasali, ali je i u jednom i u drugom klubu bilo neriješeno.

Nakon toga poslanici u Skupštini izjašnjavali su se o smjeni predsjedavajućeg i njegovih zamjenika odnosno o prvoj tački dnevnog reda, te je izglasana smjena sa 18 glasova za. No, obzirom na rezultate glasova u klubovima Srba i Hrvata ovo pitanje će razmotriti i odluku donijeti Ustavni sud FBiH.

Tek tada će, prema riječima predsjedavajućeg, biti smijenjeno aktuelno rukovodstvo ili će pak ostati na istoj poziciji.