FOTO: Predstavnički dom PBIH
“Pokrećem inicijativu da se u Parlamentarnoj skupštini BiH započne ponovo procedura javnog oglašavanja, ponude, odabira i usvajanja teksta himne Bosne i Hercegovine, te da konačno to jednostavno, a veoma važno pitanje riješimo na zadovoljstvo svih građana Bosne i Hercegovine“, stoji u tekstu inicijative.

Ova inicijativa se našla na sjednici Predstavničkog doma 11. januara ali nije dobila entitetsku većinu.

Stoga se u narednim danima o njoj očitovao Kolegij Predstavničkog doma, ali ni oni nisu uspjeli postići konsenzus. Potrebno je bilo da inicijativu private predsjedavajući Doma i dva zamjenika.

Prema proceduri, inicijativa se sada vraća u Predstavnički dom koji će o njoj ponovo glasati. Ovog puta odluka se donosi većinom od ukupnog broja poslanika ili delegata koji su prisutni i koji glasaju, uz uslov da glasovi protiv ne sadrže dvije trećine ili više poslanika ili delegata izabranih iz svakog entiteta.

Dakle, poslanici iz RS ponovo će moći oboriti ovu inicijativu.

Mehmedović u inicijativi piše da je svima poznato da je naša zemlja jedna od rijetkih čija himna nema tekst.

“Takođe je poznata činjenica da se po tom pitanju prije nekoliko godina PS BiH izjašnjavao nakon provedene procedure javnog nadmetanja za najbolji tekst himne, i nakon odabira i upućivanja prijedloga u parlamentarnu proceduru, on nije prihvaćen bez obrazoloženja, već je takozvanim entitetskim glasanjem oboren i time je okončana procedura u Parlamentu BiH“, stoji u obrazloženju.

Mehmedović dalje navodi da je naša zemlja prilikom svakog “izlaska na međunarodnu scenu izložena poniženju i omalovažavanju” zbog izostanka teksta himne.