Društvena i politička scena BiH bogatija za još jednu političku opciju odnosno stranku i to Bosansku Narodnu Stranku, koja nastupa uz slogan – Vjera, narod, država.

Naime, politički pokret pod nazivom Bosanska Narodna Stranka – Vjera, narod država, odnedavno je službeno registrirana kao novi politički subjekat u BiH, pokret je dakle prerastao u stranku.

“Pritom, ovo je prva stranka u BiH čiji se program temelji na islamskim principima, uz naglasak na tome da je takav temelj kompatibilan sa idejom demokratije, računajući manje razlike u tumačenju i primjeni, što je inače relativno nepoznato u domaćoj javnosti”, kažu oni

Osnivač i predsjednik BNS – Vjera, narod, država, je profesionalni teolog, predavač i pisac, autor više djela na temu islamskog poimanja društva, življenja, ekonomije, historijata i politike, prevedenih na nekoliko jezika, profesor Sanin Musa.