Rok za implementaciju konačne odluke Ustavnog suda BiH, a koji se tiče upisa Akademije nauka i umjetnosti BiH u Registar pravnih osoba BiH, nedavno je istekao.

U sudskoj odluci je tada navedeno da je odbijanje zahtjeva Akademije nauka i umjetnosti BiH za upis u registar, koji vodi Ministarstvo pravde BiH, u suprotnosti s demokratskim načelom Ustava i načelom kontinuiteta pravnih propisa Aneksa II Ustava BiH.

Na naš upit zašto Akademija ne može biti upisana u Registar, u Ministarstvu pravde BiH odbacuju kao neosnovane navode da ministar Josip Grubeša odbija provesti odluku Ustavnog suda BiH.

“Odlukom Ustavnog suda BiH od 10. novembra 2020. godine, Ministarstvu nije naložen upis Akademije nauka i umjetnosti BiH u Registar pravnih osoba koje osnivaju institucije BiH, niti Ustavni sud BiH ukazuje na odredbu u postojećem zakonu temeljem kojeg treba izvršiti upis, već je naloženo da Ministarstvo pravde BiH ponovo odluči o zahtjevu Akademije. Ali Ustavni sud BiH je u svojoj Odluci konstatirao da je nužno bilo prethodno donijeti određene propise, što je propušteno učiniti”, navode u ministarstvu.

Kažu da je ministarstvo s posebnim uvažavanjem cijenilo sve činjenice, stavove i upute iznesene u odluci Ustavnog suda BiH, ali da je u ponovnom postupku odbilo zahtjev.

Kao prvi razlog za to navode da Zakon o registraciji pravnih osoba predviđa postupak upisa onih pravnih osoba, koje su osnovale institucije BiH, koje postoje od Dejtona.

“Akademija nauka i umjetnosti BiH postoji od 1975. godine, kada ju je zakonom osnovala SRBiH. S obzirom na to da je bila obaveza da se donesu propisi koji će urediti pravni položaj takvih pravnih osoba, koje su postojale i prije Dejtonskog mirovnog sporazuma, a kako takvih propisa nema, ostaje pravna praznina za takve pravne osobe. Njihovo postojanje po Zakonu niko ne osporava, osim što nije moguće prema postojećem propisu upisati ih u Registar pravnih osoba koje su osnovale institucije BiH, koje postoje od 1995. godine, kada akademiju nisu osnovale te institucije”, objašnjavaju na naš upit u ministarstvu.

Kao drugi razlog za odbijanje navode to što upis akademije u registar podrazumijeva da nadležne bh. vlasti prethodno donesu odgovarajuće propise.

“Nakon donošenja rješenja Ministarstvo pravde BiH je u cilju potpunog izvršenja odluke Ustavnog suda BiH uputilo akt Ministarstvu civilnih poslova BiH, kako bi iniciralo donošenje odgovarajućeg propisa o Akademiji nauka i umjetnosti BiH, te o tome obavijestilo i Ustavni sud BiH. U skladu s navedenim, smatramo neophodnim urediti pravne pretpostavke kako bi akademija bila registrirana u skladu s pozitivnim zakonodavstvom”, zaključuju u Ministarstvu pravde BiH.