FOTO: Parlament FBiH

“Zastupnici većine SDA-HDZ nisu prihvatili da danas raspravljamo o Odluci Ustavnog suda BiH. Još jednom sam pokazao da mi poštujemo Ustavni sud BiH i obaveze koje on naloži, a oni koji se kunu u Ustavni sud BiH na glasanju se ponašaju drugačije” izjavio je zastupnik Čengić.

Podsjećamo da je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim donesene mjere koje ograničavaju prava građana i naložio Parlamentu FBiH i Vladi FBiH da pronađe rješenje.

Ustavni sud je zaključio da miješanje u osnovna ljudska prava i slobode garantovane Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda, u konkretnom slučaju prava na privatni život i na slobodu kretanja, koje je izvršeno naredbama o obaveznom nošenju zaštitnih maski i o ograničenju kretanja, kada je izostalo aktivno učešće u donošenju i preispitivanju naređenih mjera najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, predstavlja kršenje navedenih ljudskih prava i sloboda.