“Optuženi se tereti za koruptivno krivično djelo, odnosno da je zloupotrebom položaja ili ovlasti i potpisivanjem ugovora o djelu, omogućio uposleniku sticanje nezakonite imovinske koristi, nanijevši štetu budžetu BiH”, stoji u saopćenju Tužilaštva.

Prema optužnici, Ahmetović se tereti da je, postupajući u svojstvu ovlaštene osobe u institucijama BiH, za vrijeme kada je obnašao funkciju ministra sigurnosti BiH, tokom 2011. i 2012. godine, kako bi pribavio nezakonitu imovinsku korist Adnanu Bektiću (1983.), potpisao sa navedenim ugovore o djelu, kako bi stvorio privid da on obavlja poslove i zadatke koji se odnose na izradu dokumentacije, prikupljanje podataka, pripremu strateških planova i informacija o stanju sigurnosti u pojedinim oblastima, kao i druge poslove iz djelokruga Ministarstva sigurnosti BiH.

Međutim, Adnan Bektić nikada nije obavljao navedene ugovorom opisane poslove i zadatke.

“Na navedeni način, optuženi Ahmetović je omogućio navedenom da prima naknadu prema Ugovoru o djelu, iako je znao da navedeni opisane poslove nije radio. Na taj način je omogućio Adnanu Bektiću sticanje nezakonite imovinske koristi prema Ugovoru o djelu i isplati dnevnica u ukupnom 15.680 KM za koji iznos je oštećen budžet Bosne i Hercegovine”, saopćeno je iz Tužilaštva.

Optuženi se tereti da je iskorištavanjem svog službenog položaja, ministra sigurnosti, pribavio protupravnu imovinsku korist Bektić Adnanu, u iznosu večem od 10.000 KM, čime je počinio krivično djelo-zloupotreba položaja ili ovlasti iz članka 220. Krivičnog zakona BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.