Razmatrat će se dva dokumenta – jedan je petogodišnji plan, a drugi je streteški, sadržajniji plan za sljedećih 15 godina. Planovi će se razmatrati na zatvorenom sastanku koji bi trebao trajati četiri dana.

To se dešava u okolnostima pandemije koronavirusa, napetih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i svjetske ekonomske krize. Zato se pretpostavlja da će suština plana biti oslanjanje na domaće resurse i potrošnju u cilju poticanja ekonomskog rasta.

Osim na potrošnji, fokus će biti i na tehnološkoj inovaciji, kontroli zagađenosti i otvaranju za konkurenciju iz inostranstva. Za razliku od posljednjeg petogodišnjeg plana kojim je zacrtan cilj srednjeg, odnosno visokog rasta, očekuje se da će sada cilj biti na kvalitetu rasta, a ne na njegovoj stopi.

Investitorima i poslovnim ljudima je bitno da li će postojati politike kojima će Kina utjecati na globalne potrebe.

Za Iris Pang iz banke ING je izgledno da će plan podrazumijevati odgovor na, kako je navela, agresivnu vanjsku politiku prema Kini i njenim kompanijama.

“Sredstva će dobijati kompanije za koje se smatra da će moći napraviti tehnološki iskorak”, ukazala je.

Na proljeće sljedeće godine bi trebalo biti poznato kakav će plan u konačnici i biti. Njega razmatra Centralni komitet Komunističke partije koji čini 200 ljudi, a mora ga odobriti i parlament, prenosi poslovni magazin Bloomberg.