Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović i ove godine upozorava da bh. vlasti nemaju strategiju prevencije i borbe protiv požara, kojom bi zaštitili šume, imovinu i sigurnost građana. Konfiguracija pretežno brdskog i miniranog terena onemogućava gašenje požara, rijetke su vodene površine za djelovanje Kanadera, koje država inače i ne može nabaviti jer koštaju oko 50 miliona KM i imaju preskupo održavanje.

BOSS ponovo predlaže da se nabave avioni Dromader M-18 koji su izrazito povoljni i koštaju oko 250.000 KM, te kao civilni avioni ne moraju imati dozvolu Predsjedništva BiH za upotrebu. Znatno su efikasniji od Kanadera jer se pune i na sportskim aerodromima, i to 2.500 litara vode putem vatrogasnih vozila za 50 sekundi a hidrantom za 20 sekundi, a koriste se i u poljoprivredi za zaštitu usjeva.

Aero klubovi u BiH imaju pilote koji mogu opsluživati Dromadere M-18 i jedini problem je što će razni funkcioneri radije kupiti preskupi luksuzni službeni automobil, nego dobro očuvan Dromader, koji bi u odnosu na nepotrebni luksuz vozila kojima se voze, recimo, članovi Predsjedništva BiH – adekvatno osigurao šume, imovinu i bezbjednost građana, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.