Rezultati Agencije za statistiku su pokazali da je 65,7 posto pojedinaca koristilo računar, tablet, laptop i ostale prenosne uređaje osim pametnog telefona u posljednja tri mjeseca, 23,8 posto pojedinaca nikada nije koristilo računar, 7,6 posto pojedinaca računar nije koristilo više od godinu dana, a 2,9 posto računar nije koristilo više od tri mjeseca, a manje od godinu dana.

Iz Agencije navode da je 73,2 posto pojedinaca u posljednja tri mjeseca zadnji put koristilo internet, 23,1 posto nikada nije koristilo internet, 2,5 posto pojedinaca koristilo je internet prije više od godinu dana, a 1,1 posto koristilo je internet prije više od tri mjeseca, a manje od godinu dana.

Prema istraživanju, oko 77,8 posto muškaraca koristi internet, te 69,3 posto žena.

Kada je riječ o razlozima korištenja interneta u BiH u privatne svrhe ove godine, 90,6 posto je navelo da je to zbog telefoniranja i video-poziva, 78 posto zbog slanja onlajn poruka preko Skypa, Vibera, WhatsAppa, Messengera i drugih aplikacija, 68,3 posto zbog učešća na društvenim mrežama, 67,2 posto zbog traženja informacija o robama i uslugama, a 65,6 posto zbog čitanja internet portala, časopisa i online novina.

U BiH internet bankarstvo koristi 16,7 posto pojedinaca, što je više za 8,9 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Kada je riječ o vrstama proizvoda naručenih preko interneta, 56,1 posto se izjasnilo da je to odjeća, obuća ili pribor, 21,6 posto je naručivalo dobra za domaćinstvo, namještaj i kućni pribor, 18,8 posto potrošačku elektroniku ili aparate za domaćinstvo, a 17,8 posto sportsku opremu u koju nije ubrojana sportska odjeća i obuća.

Istraživanje je vršeno na uzorku od 6.457 domaćinstava, a podaci su prikupljeni putem telefonskog anketiranja.

Za ova istraživanja su uključena samo ona domaćinstva koja imaju bar jednog člana koji ima između 16 i 74 godine.