Riječ je o projektu koji Fondacija Cure održava već nekoliko godina, za današnju konferenciju odabrana je aktelna tema o poteškoćama u obrazovanju u vrijeme pandemije.

Jedna od govornica na današnjoj konferenciji Saša Knežević predstavila je istraživanje “Uloga digitalnih alata u realizaciji online nastave”, kako je navela prvo u regiji koje se bavi tom problematikom.

Knežević je govorila o poteškoćama s kojima su se susreli i nastavno osoblje i učenici u realizaciji online nastave, a između ostalog to je bila nedostupnost odgovarajućim sredstvima te se dešavalo da su i nastavnici i učenici bili prinuđeni za časove koristiti se mobilnim telefonima. To, smatra ona, onemogućava praćenje i realizaciju nastave koja nerijetko traje i po pet do sedam časova.

Problem je bila i loša internetska veza, te činjenica da je nastavno osoblje uporedo učilo se snaći u postojećim uslovima bez konkretne institucionalne podrške.

Profesorica Edina Ćeman je govorila takođe o problematici online obrazovanja u srednjim školama. Istaknula je kako se pokazalo da je znanje koje se prenosi online nefunkcionalno.

“To je ogromna količina gradiva koja je potpuno neprilagođena ovom sistemu. S druge strane kao profesori se nalazimo pod velikom pritiskom jer radimo ne dupli već više nego trodupli posao”, smatra Ćeman.

Ona je istakla da je izgubljeno u potpunosti radno vrijeme.

Posljedica online nastave, kako se moglo čuti na današnjoj konferenciji, je i to da su vremenom djeca postajala letargična, apatična, nefunkcionalna. Sama onlina nastava im je bila dosadna i nije im pružila dovoljno znanja, a tu je i problem kućnog okruženja.

Takođe je istaknuto da je više pažnje trebalo posvetiti i djeci sa poteškoćama u razvoju.

Koordinatorica projekta Medina Mujić ovom prilikom se osvrnula i na publikaciju “Udžbenička politika i analiza zastupljenosti stereotipa u udžbenicima srednjih škola u Kantonu Sarajevo”.

Projekt “Rodno zasnovano nasilje: nasilje u vezama mladih – Pogled iz drugog ugla” je finansirala CFD feministička organizacija.