Prilikom podnošenja izvještaja Vijeću sigurnosti UN-a, visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko je izrazio zahvalnost na prisutnosti snaga EUFOR-a u BiH te naglasio da je njihov ostanak i dalje neophodan. On je to kazao u kontekstu pojedinačnih želja političara za secesijom Republike Srpske iz BiH.

Vijeće sigurnosti UN-a je nakon Inzkovog izvještaja potvrdilo produženje mandata snaga EUFOR-a u misiji u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Kine su također dali podršku misiji EUFOR/ALTEA u ulozi održavanja mira i stabilnosti u BiH, a što je na kraju i usvojeno rezolucijom kojom se produžava mandat.

“Situacija u Bosni i Hercegovini dugo je stabilna i mirna, što se redovito odražavalo u izvještajima misije EUFOR/ALTHEA, kao i u relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a. Misija EUFOR/ALTHEA ima mandat da podržava provedbu vojnih aspekata Mirovnog sporazuma i osigurava poštivanje aneksa I-A i 2 Općeg okvirnog mirovnog sporazuma. Tokom proteklih godina, kako bi odgovarala situaciji na terenu, misija EUFOR/ALTHEA je rekonfigurisana dok se primarni fokus Misije preusmjerio sa odvraćanja i aktivnosti u pružanju sigurnog i sigurnog okruženja na izgradnju kapaciteta i obuku”, naveo je ambasador Sven Alkalaj, stalni predstavnik BiH pri UN-u.

U Rezoluciji se ističe, između ostalog, spremnost evropskih snaga u ovoj fazi sporovođenja Dejtonskog sporazuma da nastave izvršnu vojnu ulogu u pružanju podrške vlastima Bosne i Hercegovine u održavanju trenutnog, sigurnog i mirnog okruženja.