FOTO: Skupština TK

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona neće sprovoditi istragu protiv sedam zastupnika u Kantonalnoj skupštini koji su 31. decembra prošle godine sazvali paralelnu sjednicu tog zakonodavnog tijela. Istraga neće biti sprovedena ni protiv predsjednika SDP-a BiH Nermina Nikšića.

Posljednjeg dana prošle godine novoformirana skupštinska većina koja okuplja SDP, PDA, Našu stranku i SBB sazvala je paralelnu sjednicu Skupštine TK na kojoj su smijenili Kantonalnu vladu te dio skupštinskog rukovodstva.

Uz optužbu da su njihovi politički protivnici počinili napad na ustavni poredak FBiH, tadašnji predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović i premijer Denijal Tulumović, podnijeli su krivične prijave protiv sedam zastupnika i predsjednika SDP-a BiH Nermina Nikšića.

Shodno tome Tužilaštvo TK je formiralo predmet, ali je donesena krajnja odluka, odnosno naredba da istraga neće biti sprovedena protiv sedam zastupnika iz različitih političkih stranaka i predsjednika SDP-a BiH za krivično djelo napad na ustavni poredak FBiH i osnivanje udruženja ili nabavljanje sredstava za učinjenje krivičnih djela protiv ustavnog poretka FBiH, jer iz prijave, prikupljenih dokaza i pratećih spisa, kako je navedeni u obrazloženju, očigledno je da prijavljena djela nisu krivična djela.

“Nakon saslušanja većeg broja osoba u svojstvu svjedoka i analize svih pribavljenih materijalnih dokaza u ovom tužilaštvu, utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela napad na ustavni poredak ili drugog krivičnog djela protiv ustavnog poretka, jer je u članu 149. Krivičnog zakona FBiH definisano da je ovo djelo počinjeno samo ukoliko se upotrebom fizičke sile ili prijetnjom da će se upotrijebiti fizička sila pokuša promijeniti ustavni poredak Federacije ili svrgnuti njene najviše institucije. U konkretnom slučaju nije bilo upotrebe ili pravno relevantne prijetnje upotrebom bilo kakve fizičke sile u cilju promjene ustavnog poretka”, navedeno je u obrazloženju.

Vezano za ovo krivično djelo, dalje se ističe da zabranjeno ponašanje ima formu jasnog, konkretnog i preciznog zakonskog opisa, pa izvan obuhvata krivičnog progona ostaju namjere, planovi i različiti oblici političkog djelovanja kod kojih izostaje dimenzija fizičkog nasilja.

“Ukoliko nema fizičkog nasilja ili prijetnji da će se upotrijebiti fizičko nasilje, nema ni krivičnog djela napad na ustavni poredak FBiH iz pomenutog člana Krivičnog zakona FBiH”, naznačeno je.

Ovom naredbom o neprovođenju istrage nije obuhvaćen dio krivične prijave protiv istih skupštinskih zastupnika od istih podnosilaca, a koja se odnosi na krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i druga prijavljena djela. Taj dio prijave je u fazi provjera i u postupku analize pribavljenih dokaza te nije donesena tužilačka odluka.

Također, u postupku provjera prijavljenih radnji je i krivična prijava koju je podnijelo sedam skupštinskih zastupnika protiv tadašnjeg predsjednika Skupštine TK i kantonalnog premijera za više krivičnih djela a vezanih za iste događaje te nije donesena tužilačka odluka po ovoj prijavi.