Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.10.2020. godine na području Federacije BiH instalirana su ukupno 85.152 fiskalna uređaja, putem kojih je u tom mjesecu evidentiran ukupan promet u iznosu 3 milijarde 737 miliona 777.640,93 KM.

U odnosu na 31.10.2019.godine broj fiskalnih uređaja je veći za 11.852, a evidentirani promet u mjesecu oktobru 2020.godine je manji u odnosu na oktobar 2019. godine za 465 miliona 305.401,78 KM.

Općina sa najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.10.2020. godine je općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 4.767 fiskalnih uređaja. Općina sa najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.10.2020. godine je općina Pale-FBiH na čijem području je instalirano 12 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u mjesecu oktobru 2020. godine je općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 290 miliona 428.338,02 KM.

Općina na kojoj je evdentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u mjesecu oktobru 2020. godine je općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 67.056,02 KM.