FOTO: RMU Banovići

Uprava Rudnika mrkog uglja u Banovićima kreira izmjene koeficijenata za obračun plaća, na osnovu kojih bi rudari trebali dobiti povećanje naknade za pet do deset posto, dok bi u istom omjeru one trebale biti umanjene administrativnim zaposlenicima, saznaje Klix.ba.

Menadžment Rudnika mrkog uglja u Banovićima trenutno izrađuje novi pravilnik o normativima na površinskoj eksploataciji, kao i pravilnik o normama, odnosno koeficijentima za obračun plaća, koji će biti upućeni sindikatu na usaglašavanje, saznaje Klix.ba.

“U narednih deset dana uprava će se očitovati po sistematizaciji koeficijenata, a najvjerovatnije će biti direktno povećan koeficijent za obračun plaće proizvodnim radnicima za pet do deset posto, dok će administraciji biti umanjena za isto toliko. To je trenutno predmet analiza i sve ćemo zvanično uputiti sindikatu”, potvrdio je za Klix.ba direktor RMU Banovići Fadil Kudumović.

Uprava rudnika stava je da administrativni radnici imaju neosnovano visoke plaće, podižući tako prosjek rudničke plaće, dok zaposlenici u direktnoj proizvodnji na površinskoj i jamskoj eksploataciji, realno zarađuju između 800 i 900 KM mjesečno.

“Znam da će tu doći do nezadovoljstva, ali meni je osnovni cilj da proizvodni radnik bude zadovoljan. Od takvog radnika kreće proizvodnja i ostvaruju se rezultati, a svakako imamo viška administracije. Nakon što sve predočimo sindikatu, vidjet ćemo da li je toj organizaciji u cilju da se proizvodni radnik nagradi, a ne neproizvodni”, naveo je Kudumović.

Paralelno s izradom spomenutih dokumenata, uprava rudnika radi i na osposobljavanju jame Omazići, u kojoj je zbog požara došlo do obustave eksploatacije uglja. Kudumović nam kaže da bi, shodno trenutnim prilikama, otkopavanje uglja moglo početi tek za dva do tri mjeseca.

“U jami smo došli do zaobilaznog hodnika, odnosno kritičnog mjesta na kojem je izbio požar i trenutno vršimo muljenje i ispumpavanje vode iz prostorije. U suštini, požara više nema i očekujem da ćemo aktuelni proces završiti u naredna tri ili četiri dana. Ako sve bude teklo prema planu, iduće sedmice bi federalni inspektor mogao ući na mjestu događaja i utvrditi tačan uzrok izbijanja požara”, pojasnio nam je Kudumović.

Količinu uglja koja nedostaje iz dnevne proizvodnje iz jame rudari nadoknađuju povećanjem proizvodnje iz površinske eksploatacije. Menadžment rudnika uspio je postići dogovor s upravom Elektroprivrede BiH o kupovini 60 hiljada tona uglja sa depoa, a trenutno je u toku realizacija.

“Dosad su otišla tri voza s količinama uglja, tako da je dinamika uspostavljena. S resornim federalnim ministarstvom i direktorom Elektroprivrede BiH dogovoreno je i da do kraja godine sa depoa još 100 hiljada tona bude isporučeno Termoelektrani u Kaknju ili Tuzli. To će nam biti veoma značajno shodno situaciji u kojoj se rudnik nalazi”, dodao je Kudumović, istaknuvši da im je cilj da godišnji plan bude u potpunosti ispunjen, bez obzira na nastale probleme u jami.

Požar i obustava rada jame Omazići nije dovela do otpuštanja radnika. Svi rudari su u punom radnom angažmanu, a shodno organizaciji rada raspoređeni su na površinskoj eksploataciji i osposobljavanju jame za proizvodni proces.