Pored predstavnika Federalne uprave policije, konferenciji su prisustvovali i predstavnici Agencije za istrage i zaštitu BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policije Brčko Distrikta BiH, te predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kao i internet servis provajdera sa područja Bosne i Hercegovine.

Konferencija je rezultirala donošenjem sljedećih zaključaka:

-Potreba uspostavljanja standardne operativne procedure za razmjenu podataka između tijela za provođenje zakona i internet servis provajdera, te preciziranje procedura koje se odnose na reagovanje u hitnim situacijama.

-Rad na sačinjavanju memoranduma o saradnji tijela za provođenje zakona i internet servis provajdera u vezi rezervacije podataka, odnosno spašavanja istih od uništenja u periodu od kada se ukaže potreba za podacima do momenta dostavljanja tih podataka, a sve u skladu sa obavezama preuzetim potpisivanjem Konvencije o cyber kriminalu.

-Potreba obavještavanja policijskih agencija od strane ISP o nastalim izmjenama kako na sistemskim uređajima, tako i na uslugama koje pružaju svojim korisnicima.

-Poboljšanje isporuke telekomunikacijskog saobraćaja za jednog korisnika od strane ISP prema više policijskih agencija u isto vrijeme, poboljšanje kanala, odnosno razdvajanje istih s ciljem otklanjanja miješanja drugih učesnika u telekomunikacijskom saobraćaju.

-Nastavak rada na pronalaženju rješenja za bržu i efikasniju identifikaciju korisnika prepaid SIM kartica, kroz uvođenje pravila prodaje prepaid SIM kartica i verifikacije njihovih kupaca.

-Nastavak rada na pronalaženju rješenja za bržu i efikasniju identifikaciju korisnika 3G/4G mobilnog interneta.

-Izrada koncepta o kreiranju “hash” vrijednosti podataka koji se razmjenjuju između IPS i tijela za provođenje zakona.

Konferenciju je otvorio zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman koji je u svom uvodnom obraćanju istakao značaj ove Konferencije, odnosno značaj uspješne saradnje između javnog i privatnog sektora, tj. između organa za provedbu zakona sa nadležnim telekom i internet servis operaterima u Bosni i Hercegovini.

“Kako je svima poznato nove tehnologije toliko brzo napreduju iz dana u dan, i jako je teško pratiti taj razvoj i napredak, a pri tome ih kriminalna lica sve češće koriste prilikom vršenja krivičnih djela, tako da je to za sve nas veliki izazov i treba biti podsticaj za još kvalitetniji i bolji rad. U tom pogledu smatram neophodnim da se ovakve i slične inicijative i aktivnosti sve češće sprovode jer samo zajednički možemo iznaći najbolje rješenje i način za efikasno djelovanje”, istakao je Korman.

Cilj konferencije je bio podići svijest o potencijalnim rizicima, pružiti informacije o novim prijetnjama i cyber kriminalnim aktivnostima u zemlji, kao i pronaći rješenja za zajednički rad na prevenciji i otkrivanju cyber kriminala uspostavom jakih partnerstava i povjerenja između javnog i privatnog sektora.

Kroz izlaganja predavača i diskusiju učesnika prezentovane su teme “Potencijalni rizici, nove prijetnje i cyber kriminal u BiH”, “Uočeni problemi u provođenju istraga vezanih za cyber kriminala – iskustva policije i ISP”, te “Zajednički rad na prevenciji i otkrivanju cyber kriminala”.