FOTO: Vijeće ministara BiH

“Dopunama se omogućava bolja zaštita svjedoka”, saopćilo je Vijeće ministara BiH nakon današnje sjednice na kojoj je tekst dopuna Zakona o parničnom postupku upućen u parlamentarnu proceduru.

Dopunama se vrši usaglašavanje Zakona o parničnom postupku u BiH i Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka i omogućava svjedocima koji svjedoče pod mjerama zaštite u krivičnom postupku kontinuirana zaštita identiteta u toku naknadnog pokretanja parničnog postupka za naknadu štete.

Riječ je o sistemskom zakonu koji će bez ikakvih finansijskih implikacija po budžet omogućiti unaprijeđen zakonski okvir za zaštitu prava žrtava koje su svjedočile u krivičnim postupcima, uključujući i postupke u vezi s ratnim zločinima, organizovanim kriminalom ili trgovinom ljudima.

Ministarstvo pravde dostaviće Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.