“Jedna od zanimljivosti kampanje za predstojeće lokalne izbore, a koja uveliko privlači pažnju je svakako pojava velikog broja ljekara kandidata. Ljekari su kandidati za gradonačelnika. Ljekari su na listama, ima ih od nosilaca lista pa sve do začelja.
Mnogo poznatih i zvučnih imena sa klinika svakodnevno gledamo na bilbordima, tako se oni bore za naše glasove. Doduše bore se i drugi, no drugi nisu toliko na meti koliko su to ljekari. Mnogo je pitanja „zašto ljekari u politici“ i kao takva uglavnom se postavljaju tendeciozno i neutemeljeno.
U suštini takva pitanja samo pokazuju koliko su negativni efekti politike metastazirali čak i u ovom segmentu gdje bi struka trebala biti dominantna po svim pitanjima. Zašto su naše reakcije tendeciozne, neutemeljene, često i maliciozne? Prvi razlog je vrlo jednostavan, uglavnom je to zbog našeg površnog posmatranja ovog pitanja. Trebali bi znati da je prvi od pet osnovnih principa evropskog izbornog naslijeđa upravo to pitanje, a to je opšte pravo glasa.
Opšte pravo glasa u načelu znači da svaki pojedinac ima pravo da bira i da bude biran. Osim starosne dobi, državljanstva i prebivališta koji mogu biti limitirajući faktori, profesija ljekar ne predstavlja i ne može biti prepreka da neko takav bira ili bude biran. Dok s druge strane takva pitanja, ako samo malo bolje razmislimo, pokazuju koliki je stepen devastiranja proizvela politika tamo gdje se postavila ispred struke. Nažalost politika kao takva ušla je u sve pore naših života pa tako i u ljekarsku struku. Da li se struka mogla odbraniti pred naletom ovakvog makijavelističkog shvatanja politike?
Da li se danas bez politike (čitaj, stranke) može dobiti specijalizacija, napredovati, ostvariti akademska karijera? Da li se sa politikom (čitaj, strankom) može i sa osrednjim kapacitetom i potencijalom napredovati, postati šefom, prenositi znanja studentima na fakultetima? Ovo su danas skoro pa univerzalna pitanja koja se mogu postaviti kada je u pitanju bilo koji esnaf. I odgovori bi sigurno bili svi isti. Da li politika i na ovim lokalnim izborima pokazuje svu svoju surovost i beskrupuloznost? Imena iz svijeta medicine, koja su sublimacija stručnosti, sposobnosti, ugleda i uticaja svakako su ciljna skupina politike, idealni su skupljači glasova.
Žargonski rečeno, „mogu potegnuti“ ili „mogu povući“. Politika je toga svjesna i to koristi. Zbog toga se i očekuje da veliki broj građana 15. novembra, koji se pojave u ulozi birača, svoju tradicionalnu naklonost ljekarima ovaj put iskažu simbolom „X“ pored nekog od tih imena. Nažalost građani svoje opravdano nezadovoljstvo drugim problemima iz oblasti zdravstva, uglavnom uzrokovanim lošom politikom, iskazuju komentarima na kandidature ljekara. Na kraju, svaka generalizacija nije dobra, a ni tačna. Niti su svi ljekari dobri kao što nisu ni loši.
Svaki za sebe je poseban, sa svojim vrlinama, ali i manama. Ništa manje od drugih ne trpe anomalije današnjeg društva, ali opet svakog dana nižu uspjehe u borbi za zdravlje naših građana. S druge strane građani ne primjećuju imena na listama s kojim ama baš niko ništa ne dobija, osim možda stranke nešto glasova na njihovu staru slavu. Sa dobrim dijelom ljekara koje danas gledamo na bilbordima politika, stranke, a i mi sigurno dobijamo. Dobijamo obrazovane i etične osobe. A što se tiče struke, valjda nas ova pandemija virusa Covid-19 nauči pameti. Ne samo u medicini, struka treba u svim sferama života ići ispred politike. Ako baš politika negdje i mora biti ispred, onda ne samo na štetu struke.”
AUTOR: Izudin Maleškić