FOTO: Ilustracija

U mišljenju usvojenom 19. marta Venecijanska komisija pozdravlja napore Bosne i Hercegovine da odgovori na kritike na račun Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) i stvarne rezultate VSTV-a donošenjem ciljanih izmjena i dopuna zakona.

Oni pokrivaju četiri pitanja, a to su sukob interesa i transparentnost, disciplinski postupci za sudije i tužitelje, sudska revizija odluka VSTV-a i uklanjanje članova VSTV-a.

“Venecijanska komisija žali zbog toga što Nacrt zakona propušta da se bavi mnogim pitanjima koja su više puta pokrenuta u prethodnim mišljenjima Venecijanske komisije i daje nekoliko preporuka vlastima u vezi s novim odredbama. Primjetno je da su mnogi od njih previše nejasno sastavljeni i poziva vlasti da ih preciziraju”, saopćeno je iz Venecijanske komisije.

Također, pozivaju na reviziju liste disciplinskih prekršaja za sudije i tužitelje, također u svjetlu preporuka datih u mišljenju iz 2014. godine, te preporučuje da se novoj odredbi, koja navodi konkretne disciplinske prijestupe članova VSTV-a, doda dodatak “Nacrt zakona”.

“Insistiramo na tome da sve bitne odluke koje je donio VSTV budu obrazložene i podložne sudskoj provjeri u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine”, navodi se u saopćenju Venecijanske komisije.

Prema njihovom mišljenju, uspostavljanje sistema kontrole izjave imovine i interesa (Jedinica za integritet) je dobrodošlo, ali u sam Nacrt zakona treba uvesti preciznija pravila za njegovu funkcionalnu neovisnost, sastav i rad kao i za ulogu stručnjaka angažovanih na monitoringu.

“Venecijanska komisija prepoznaje da amandmani ni na koji način ne sprečavaju usvajanje sveobuhvatnog pravnog akta o VSTV-u koji bi bio u potpunosti usklađen s međunarodnim standardima i snažno potiče državne vlasti da uzmu u obzir preporuke formulisane u prethodnim mišljenjima usvojenim u 2012. i 2014., kao i izvještaji Evropske unije o tom pitanju”, zaključuje se u saopćenju.

Mišljenje je pripremljeno u okviru Mehanizma za koordinaciju ekspertiza u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontalni instrument za zapadni Balkan i Tursku 2019.-2022.“.