FOTO: Valada TK

Vlada Tuzlanskog kantona u narednim danima će nešto manje od 600 hiljada maraka usmjeriti ka ugostiteljskom i hotelijerskom sektoru. Riječ je o značajnoj pomoći u vrijeme pandemije koronavirusa za oblasti koje su posebno ekonomski pogođene.

Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić danas je održao sastanak sa predstavnicima Kantonalne grupacije ugostitelja, a tom prilikom je najavljena isplata prvih novčanih sredstava koja predstavlja pomoć i podršku nvedenim sektorima.

“Epidemiološkim mjerama koje smo donosili u ranijem periodu, među kojima je bilo i ograničavanje rada ugostiteljskih objekata, smo uspjeli zaustaviti trendove porasta broja inficiranih koronavirusom. S druge strane te mjere, ali cjelokupna situacija u vezi sa pandemijom, negativno utječu na poslovanje ponajviše ugostitelja, hotelijera i sličnih poslovnih grana. Zato je naša prva pomoć usmjerena u ovom smjeru”, rekao je Hodžić, ističući nadu da u narednom periodu epidemiološka situacija neće nametnuti potrebu za uvođenjem restriktivnijih mjera.

Danas su prezentirani planirani kriteriji za raspodjelu osiguranih sredstava, kao i planirani model i dinamika raspodjele.

“Prva sredstva koja smo osigurali, a radi se o nešto manje od 600.000 KM usmjerili smo u ovaj sektor, koji je možda i najviše pogođen pandemijom. Radi se o sredstvima koja ćemo usmjeriti u refundaciju poreza na plaće i poreza iz plaća uposlenih u ovoj privrednoj grani. A kroz javni poziv nastojimo u što većoj mjeri olakšati prijavu i prikupljanje dokumentacije”, kazao je kantonalni ministar trgovine, turizma i saobraćaja Hamza Bešić.

Tokom sastanka je razgovarano i o drugim zahtjevima koje su ugostitelji uputili prema vlastima u BiH, te je istaknuta spremnost da Kantonalna vlada, razumijevajući stanje u kojem se ovaj privredni sektor našao, u odnosima sa Vladom FBiH pokuša utjecati i pomogne da, u skladu sa epidemiološkom situacijom, dođe i do ispunjavanja tih zahtjeva.

Edin Omerović, Armin Grabičanin, Sanel Bajrami i Elvir Kasumović, koji su danas predstavljali Asocijaciju su izrazili zadovoljstvo poduzetim aktivnostima vlade, kao i spremnošću za brzo i efikasno djelovanje na saniranju posljedica pandemije.