FOTO: RTV TK

Linija za pomoć novinarima i Udruženje novinara BHN poslalo je Vladi Tuzlanskog kantona Zahtjev za ocjenom legitimnosti procedura razrješenja Uprave JP Radio-televizije Tuzlanskog kantona.

Zahtjev su uputili na ime Kadrije Hodžića, premijera Tuzlanskog kantona.

Kako su napisali, Nadzorni odbor JP RTV TK je održao sjednicu 10.05.2021. godine, kojom prilikom je razmatrana Odluka o razrješenju Uprave JP RTV TK, bez prethodne saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona. Ovaj postupak je u suprotnosti sa Statutom i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora RTV TK.

Zakazivanje sjednice je održano u roku od tri dana, što takođe nije u skladu sa zakonskim rokom od minimalno 14 dana, prije održavanja sjednice NO.

Naglasili su i to da Odluka o razrješenju Uprave sadrži samo šturo obrazloženje o nepovjerenju, bez detaljnih informacija i činjenica koje potkrepljuju ovu tvrdnju. S druge strane, razrješenje se desilo bez informisanja Uprave JP RTV TK od strane predsjednika Nadzornog odbora, što inicira da nisu ispoštovane sve zakonske radnje niti načelo transparentnosti u donošenju ovakvih odluka.

Uz sve navedeno se ističe i to da je Nadzorni odbor držao svoju prvu radnu sjednicu 08.04.2021. godinem te da, nakon konstituisanja nije razmatrao izvještaj o radu JP RTV TK, izvještaj vanjskog revizora, niri bilo koji drugi dokument koji godovi o poslovanju ovog javnog medija i radu njegove Uprave. Ove činjenice govore o tome da praktično ne postoji ni jedan dokument ili zaključak o razlozima za “nepovjerenje” u rad JP RTV TK i njegove Uprave, kao i njegovu smjenu.

Podsjetili su i na to da Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH u članu 3 obavezuje sve na “poštivanje i primjenu načela zakonitosti, zatim načela nezavisne provjere, što podrazumjeva provjeru od strane nezavisnog trećeg lica i načela otvorenosti i transparentnosti”.

Naglašavaju da u slučaju razrješenja trenutne Uprave RTV TK navedena načela nisu ispoštovana, iako je to bila zakonska obaveza.

U skladu sa svim navedenim Linija za pomoć novinarima uputilo je premijeru Hodžiću, kao i svim članovima Vlade TK zahtjev da hitno razmotre načine i postupke razrješenja Uprave JP RTV TK, te provjere zakonitosti postupanja i poštivanja procedura prilikom razrješenja Uprave JP RTV TK.