Zavod za urbanizam Tuzla izradio je idejno rješenje pokretnih stepenica ka Univerzitetko kliničkom centru Tuzla, kao i ka naselju Mejdan.

Idejni projekat izrađen je u skladu sa strateškim ciljevima, a kako bi kvalitet života građana bio dodatno unaprijeđen.

Cilj je omogućiti lakši pristup pješaka pomenutom kompleksu i naselju.