UN-ov specijalni izvještaj o biodiverzitetu i pandemijama,
upozorava da postoji 850 hiljada virusa koji postoje u životinjama i mogu zaraziti ljude.

Uništavanjem prirodnih staništa (najčešće šume) povećana je šansa da te životinjske zaraze pređu na ljude prostim razlogom što životinje tada staništa traže sve bliže ljudima, a i ljudi životinje koje možda nose zaraze uvoze u gradove i prodaju kao ljubimce ili hranu.

Čak 70 posto zaraznih bolesti, kao što su ebola, zika i HIV/AIDS potiču od životinja, što znači da one kruže u životinjama dok ne pređu na ljude. Oko pet novih bolesti svake godine se pojavi među ljudima, a svaka od njih je potencijalna pandemija.

“Čovječanstvo se oslanja na prirodu. Naše zdravlje, bogatstvo i dobrobit zavisi od zdravlja, bogatstva i dobrobiti naše okoline.
Izazovi ove pandemije ukazali su na važnost zaštite i očuvanje svega što nas okružuje, jer nam je svima zajedničko”, upozorio je Nick Ostle, istraživač sa univerziteta Lancaster.